společnost

    Společnost DPT projekty Ostrov s r.o. je
přímým pokračovatelem stavebního ateliéru firmy
BPO s r.o.

     Byla založena koncem roku 2019 projektanty
s mnohaletou praxí. Aktivní činnost zahájila
počátkem roku 2021 převzetím probíhajících závazků
stavebního ateliéru firmy BPO s r.o.

     Členy společnosti jsou:
     – ing. Jan Dušek (jednatel)
     – ing. Martin Pluhař, Csc. (autorizovaný inženýr)
     – ing. Vladimír Toman (autorizovaný inženýr,
        jednatel)

     Zakládající členové společnosti mají zkušenosti
z projektových prací pro významné investory.
Ve své dosavadní činnosti se zabývali především:
     – řízením projektů a projekčních týmů
     – architektonickými návrhy
     – stavebně-technickým řešením staveb
     – konstrukčním řešením staveb
     – inženýrskou činností

     Společnost DPT projekty Ostrov spolupracuje
se specialisty všech stavebních oborů.