reference bytové

    Společnost DPT je oficiálním nositelem práv
na veškeré referenční projekty, které členové
společnosti DPT zpracovali v rámci své dosavadní
praxe ve firmě BPO.

    Uvádíme zde několik projektů a realizovaných
staveb dle našich projektů, na kterých jsme se
osobně zásadním způsobem podíleli autorsky,
manažersky nebo návrhem technického řešení:

Vybrané občanské a bytové stavby:
– Bytový dům ve Vančurově ulici v Ostrově
– Přístavba tělocvičny ZŠ Myslbekova v Ostrově
– Atletický areál v Ostrově
– Přestavba Pavilonu C bývalých jeslí pro potřeby
   Domova pro seniory v Ostrově
– Přestavba bývalých jeslí na šatny fotbalového
   klubu v Ostrově
– Úřad práce Karlovarského Kraje v Karlových Varech
– Přestavba objektu Citadela na ZUŠ v Litvínově
– Požární zbrojnice v Hájku
– Letní tábor v Manětíně
– Přestavba bývalých jeslí na pavilon MŠ Masarykova
   Ostrov
– Přestavba Lázeňského domu Marie v Mariánských
   Lázních
– Dětská letní scéna v Ostrově
– Lázeňský areál Savoy Westend v Karlových Varech
– Vysoká škola finanční a správní v Mostě
– Letní plovárna v Českých Budějovicích
– Golfový areál v Sokolově
– Krajská knihovna Karlovarského kraje
– Polyfunkční obytné domy ve Vintířově
– ZŠ Masarykova, Myslbekova a Májová v Ostrově,
   rekonstrukce učeben technických oborů, zajištění
   bezbariérovosti
– Nové pracoviště Městské Policie v Ostrově
– IZS Ostrov – stanice Jednotky sboru dobrovolných
   hasičů
– Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění
   energetických úspor
– Přestavba výjezdové základny Zdravotnické
   záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově
– Výjezdová základna Zdravotnické záchranné
   služby Karlovarského kraje v Nejdku
– Výjezdová základna Zdravotnické záchranné
   služby Karlovarského kraje v Ostrově

Vybrané rekonstrukce památkových staveb:
– Historický Ostrov – Reminiscence zámeckého parku
– Rekonstrukce kostela sv. Jakuba Většího v Ostrově
– Oprava kapličky v Maroltově
– Ostrov, Pohledová zeď v zámeckém parku
   – vyhlídková plošina