úvod

    …nechte sobě zhotoviti několik půdorysů,
nehleďte na obnos, co tyto projekty státi budou,
ten obnos při stavbě důmyslně provedené vždy ušetříte…….

    (z korespondence pana Josefa Wenke s panem
Leopoldem Hájíčkem z roku 1909, tak se zrodil
slavný obchodní dům Wenke navržený architektem Gočárem…)

     Promyšlená a dotažená projektová řešení
jsou naší profesionální ctižádostí.

     Nabízíme zpracování kompletních projektových
řešení od architektonických studií do projektů
pro provádění staveb včetně inženýrské činnosti.
Zabýváme se zejména návrhy:
     – občanských a bytových staveb
     – rekonstrukcí památkových objektů
     – průmyslových staveb
     – dopravních staveb
     – sportovních staveb